Dostawa Darmowa dostawa od 239zł | Dostawa w ciągu 2 dni
Zabłyśnij włosami nie łysieniem

Reklamacja/Odstąpienie od umowy

1.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towarów, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu tego terminu. Towary uważa się za przejęte przez konsumenta w momencie, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta, z wyjątkiem przewoźnika, przejęła wszystkie części zamówionych towarów.

1.2. Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pod następującym adresem e-mail: sklep@plushair.co. Prosimy o dołączenie wypełnionego formularza jako załącznik do maila..

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY– Dokument do pobrania

1.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi płatności związane z odstąpieniem od umowy i otrzymane od konsumenta na podstawie lub w związku z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi płatność dokonaną zgodnie ze zdaniem poprzednim w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał zapłaty za towary, chyba że konsument i sprzedawca uzgodnią inaczej. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy konsumentowi przed dostarczeniem mu towarów. Konsument może również odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towarów, przed rozpoczęciem okresu odstąpienia.

1.4. Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowania ochronne zostały uszkodzone po dostarczeniu. Kompletne opakowanie pasków jest pokryte przezroczystą folią ochronną. W przypadku pogorszenia stanu towaru nie można go zwrócić.

1.5. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Kupujący zapewni, we własnym interesie, aby produkt został zapakowany do transportu w odpowiednie i wystarczająco ochronne opakowanie, spełniające wymagania dotyczące transportu towarów delikatnych, wraz z ubezpieczeniem. Zalecamy wydrukowanie wypełnionego formularza i dołączenie go do paczki, którą należy wysłać na poniższy adres (listem poleconym lub kurierem). Sprzedawca zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu go do reklamacji. Sprzedawca nie akceptuje płatności za pobraniem.

2. JAK POSTĘPOWAĆ PRZY REKLAMACJI

2.1. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza skargi, który można pobrać tutaj. Wyślij wypełniony formularz do nas na adres sklep@plushair.co, aby zorganizować zwrot pieniędzy.

2.2. Zalecamy wydrukowanie wypełnionego formularza reklamacyjnego i dołączenie go do wysyłanej paczki.

2.3. Przesyłkę z załączonym formularzem reklamacyjnym wyślij na adres:
Plushair.co
Olicon Logistics s.r.o.
Trabantská 692, 190 15 Praga-Satalice, Czechy

2.4. Kupujący powinien we własnym interesie zapewnić, aby produkt został zapakowany do transportu w odpowiednie i wystarczająco ochronne opakowanie, spełniające wymogi transportu towarów delikatnych, wraz z ubezpieczeniem. Bezpośrednie koszty dostarczenia towarów na adres ponosi Konsument.

3. TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

3.1. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie tego terminu konsument ma prawo odstąpić od umowy lub wymienić produkt na nowy (zgodnie z § 18 (4) ustawy o ochronie konsumentów).